Universal Power

Har du en reklamasjon?

Gjeldende prosedyre for garanti- og reklamasjonssaker – alt med sikte på å minimere nedetid

Arbeidsflyten innen Universal Power har fokus på å umiddelbart hjelpe deg som kunde. Derfor starter vi alltid med å fikse eventuelle feil som har oppstått på et produkt eller en maskin for å håndtere refusjonen i neste trinn.

Reservedeler:

Dersom du som kunde skal reklamere på et produkt, skal saken håndteres på følgende måte:

Først og fremst bestiller du en ny reservedel som erstatning for delen som skal byttes ut ved å ringe +47 679 128 00 eller sende en e-post til ettermarked@universalpower.se

Fyll deretter ut Reklamasjonsskjemaet og send garantisøknaden til reklamation@universalpower.se.

Reparere:

Først og fremst bestiller du en time for reparasjon ved å fylle ut Reklamasjonsskjemaet og sende inn garantisøknaden til reklamation@universalpower.se. Vi vil da kontakte deg for mer informasjon om din bestilling.

Det er dermed ingen fakturering fra Universal Power vedrørende vårt arbeid under punkt 1). Dersom garanti- eller reklamasjonssøknaden blir godkjent, er det ingen kostnad for deg som kunde. Dersom søknaden imidlertid avslås, vil arbeidet eller reservedelen under punkt 1 bli fakturert.