Universal Power

Personopplysnings- & cookiepolicy

Behandling av Brukeropplysninger

Brukeren av nettstedet www.universalpower.se samtykker til at følgende kategorier av personopplysninger behandles av Universal Power Nordic AB (heretter kalt ”UPN”) ved registrering av nyhetsbrev og bestillingsskjema av besøkende på nettstedet (heretter kalt ”Bruker”):

Grunnleggende opplysninger, for eksempel navn, e-postadresse og telefonnummer.

Opplysninger som i andre tilfeller enn som fremkommer ovenfor er nødvendige for at UPN skal kunne oppfylle sine forpliktelser overfor Kunden.

Formålet med behandlingen av Brukeropplysninger er å administrere og oppfylle inngåtte avtaler, for markedsføringsformål, metode-, forretningsutviklings- og produktutviklingsformål, samt for å oppfylle UPN:s forpliktelser i henhold til lov.

Brukeropplysninger kan også bli behandlet for direkte markedsføringsformål.

Brukeropplysninger kan bli utlevert til UPN:s leverandører og samarbeidspartnere.

UPN lagrer Brukeropplysninger for den lengste perioden av fem år regnet fra utløpet av det kalenderåret Avtalen ble inngått.

Ved å fylle ut et kontaktskjema aksepteres disse Vilkårene. Brukeren samtykker til at UPN behandler Brukeropplysninger i samsvar med Vilkårene.

Brukeren eller Kunden har rett til å få et utdrag av de opplysningene UPN behandler og har rett til å be om korrigering av feilaktige opplysninger eller få sine opplysninger slettet.

Dette forutsatt at UPN ikke har rett til å beholde opplysningene basert på annen lovlig grunnlag eller under visse omstendigheter be om begrensning av behandlingen av personopplysninger; og benytte muligheten for dataportabilitet (gjelder når Databeskyttelsesforordningen begynner å gjelde).

Personopplysningsansvarlig for opplysningene er: Universal Power Nordic AB Orgnr: 556089-5541 Borgmästaregatan 21, 596 34 Skänninge

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) trådte i kraft den 25. mai 2018. UPN har forpliktet seg til å ha implementert alle passende og nødvendige endringer på nettstedet og i kunderegisteret innen den tid. Her er hva UPN gjør for å overholde forordningen, og hva du som Bruker eller Kunde trenger å vite om GDPR.

GDPR, eller Generell Data Protection Regulation på norska, er en lov innført av Den europeiske union for å regulere behandlingen av personopplysninger. Den har til hensikt å styrke personvernrettighetene for de som bor i EU.

Hvorfor trenger vi GDPR?

EU’s regler for personvern hadde ikke blitt oppdatert på over to tiår. Det er minst to grunner til at EU’s lovgivende organer har bestemt seg for å forbedre de eksisterende personvernreglene:

  1. Teknologiske fremskritt har global rekkevidde – behandling av personopplysninger er så vanlig i dagens onlineverden at eksisterende forskrifter har blitt utdaterte.

  2. Svare på behovene til EU-borgere – ifølge en Eurobarometer-undersøkelse fra 2011 ønsker 75 prosent av de spurte å utøve sin såkalte ”rett til å bli glemt”. Imidlertid mener 90 % at det er nødvendig å standardisere rettighetene knyttet til beskyttelse av personopplysninger.

Hvilken type informasjon beskyttes?

GDPR skal beskytte fysiske personer og deres rettigheter. Den beskytter ikke bedrifter, enheter eller organisasjoner og behandlingen av deres data. Den beskytter behandlingen av personopplysninger, som for eksempel navn, alder, adresse, telefonnummer, men også indirekte identiteter som påvirker deres identitet, inkludert fysiologiske, mentale, genetiske, økonomiske, kulturelle og sosiale identiteter. Kort sagt, informasjon som gjør det mulig å identifisere en person.

Hva gjør UPN for å overholde GDPR?

UPN fastsetter at alle GDPR-krav knyttet til beskyttelse av personopplysninger til våre brukere og kunder blir oppfylt. Vi har:

  • Gjort oss kjent med den fulle teksten av forordningen.
  • Gjort nødvendige endringer i våre brukervilkår, sikkerhetsdokumentasjon og retningslinjer.
  • Gjennomført nødvendige endringer på nettstedet vårt for å sikre at de overholder alle GDPR-reglene.

Hva er de juridiske grunnlagene for databehandling?

For å behandle personopplysninger på en sikker og juridisk riktig måte i samsvar med GDPR, må du følge flere prinsipper. Disse inkluderer lovlighet, rettferdighet, gjennomsiktighet, formål, relevans, begrensning, nøyaktighet, lagringsbegrensning, integritet og konfidensialitet. Her er hvordan UPN følger disse prinsippene:

Lovlighet, rettferdighet og gjennomsiktighet:

Som en databehandler er UPN åpen og legitim i behandlingen av data fra brukere og kunder. Alle UPN-brukere og kunder blir informert under registreringsprosessen om at de personopplysningene de gir, vil bli behandlet som beskrevet i brukervilkårene.

Formål, relevans og begrensning:

UPN behandler bare data som er nødvendige i forhold til formålene de behandles for. Vi samler ikke inn eller behandler sensitive opplysninger som kjønn, rase, etnisitet, politiske meninger, osv.

UPN behandler dataene til sine brukere og kunder i samsvar med avtaler, vilkår eller til de uttrykker ønske om å få sine personopplysninger fjernet fra vårt kunderegister.

UPN behandler dataene til sine e-postabonnenter fra det øyeblikket de abonnerer på en av våre e-postlister, til de uttrykker ønske om å få sine personopplysninger fjernet fra listene. UPN’s e-postlister inkluderer nyhetsbrevliste og liste for nedlastede guider.